fbpx Marcin Welenc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Welenc

Marcin Welenc

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Marcin Welenc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstruowanie znaczeń coming out w  prywatnej i  publicznej przestrzeni doświadczenia homoseksualnych mężczyzn - studium pedagogiczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Lucyna Kopciewicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski, prof. EUH-E, dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen

Dyplom nr 3524.


Gdańsk, 09 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: