fbpx Grzegorz Dominik Stunża | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Dominik Stunża | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Dominik Stunża

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Grzegorz Dominik Stunża

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wirtualne państwo jako przestrzeń edukacji obywatelskiej. Studia  z  etnografii internetu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Lucyna Kopciewicz, prof. UWr, dr hab. Witold Jakubowski

Dyplom nr 3525.


Gdańsk, 09 lipca 2012 r.