Maria Groenwald | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Groenwald

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 czerwca 2012 roku

Maria Groenwald

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Etyczne aspekty egzaminów szkolnych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: dydaktyka

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Dudzikowa, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, prof. UWM, dr hab. Henryk Mizerek

Dyplom nr 670.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.