Jolanta Wojciechowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Wojciechowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Jolanta Wojciechowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przyczyny dyskryminacji osób żyjących z HIV: nowe ujęcie teoretyczne i jego implikacje dla edukacji zdrowotnej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika społeczna, edukacja zdrowotna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, prof. dr hab. Barbara Woynarowska, prof. dr hab. Maria Mendel, prof. UZ, dr hab. Zbigniew Izdebski

Dyplom nr 671.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.