Marcin Antoni Zieleniecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Antoni Zieleniecki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 11 czerwca 2012 roku

Marcin Antoni Zieleniecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska, prof. dr hab. Ludwik Florek, prof. dr hab. Urszula Jackowiak, prof. dr hab. Andrzej Świątkowski

Dyplom nr 673.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.