Karolina Ewa Janczukowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karolina Ewa Janczukowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2012 roku

Karolina Ewa Janczukowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teaching Pronunciation at the High School Level”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Arabski, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 3544.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.