Leszek Michał Rolbiecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Leszek Michał Rolbiecki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 29 czerwca 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Leszek Michał Rolbiecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Diversity of metazoan parasite communities in selected fish species from water basins with different degrees of anthropogenic stress”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Wojciech Piasecki, prof. dr hab. Edward Siński, prof UWM, dr hab. Ewa Dzika, prof. UG, dr hab. Marek Ziętara,

Dyplom nr 675.


Gdańsk, 07 sierpnia 2012 r.