fbpx Beata Kubicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Kubicka

Beata Kubicka

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 listopada 2012 roku

Beata Kubicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Biblia" jako źródło "Dawnych dziejów Izraela" (ks. I-XIII 212). Studium nad warsztatem historycznym Józefa Flawiusza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Bogusław Górka, prof. dr hab. Marian Szarmach

Dyplom nr 3568.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 15:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: