Elżbieta Magiera | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Magiera

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 listopada 2012 roku

Elżbieta Magiera

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: historia wychowania

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. WŚ, dr hab. Adam Winiarz, prof. AJD, dr hab. Kazimierz Rędziński, prof. dr hab. Stefania Maria Walasek, prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Dyplom nr 682.


Gdańsk, 30 listopada 2012 r.