Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 listopada 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Struktura wieszadełka u wybranych przedstawicieli gruboszowatych (Crassulaceae) ze szczególnym uwzględnieniem budowy plasmodesm”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Bednara, prof. dr hab. Maria Julia Charzyńska, prof. UWM, dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UAM, dr hab. Rafał Mól

Dyplom nr 684.


Gdańsk, 06 grudnia 2012 r.