fbpx Katarzyna Harackiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Harackiewicz

Katarzyna Harackiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2012 roku

Katarzyna Harackiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O bohaterze i  przygodzie w  powieściach historycznych dla dzieci i  młodzieży Walerego Przyborowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, prof. UWr, dr hab. Ryszard Waksmund

Dyplom nr 3587.


Gdańsk, 21 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: