Anita Lewandowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anita Lewandowska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2012 roku

Anita Lewandowska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Chemizm aerozoli w rejonie Zatoki Gdańskiej”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski, prof. dr hab. Waldemar Wardencki, prof. UG, dr hab. Adam Szczepan Krężel

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Grażyna Kowalewska

Dyplom nr 687.


Gdańsk, 21 grudnia 2012 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek956.05 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat13.83 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna1.2 MB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram29.39 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwała423.61 KB