Rafał Kubicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rafał Kubicki

z dnia 14 grudnia 2012 roku

Rafał Kubicki

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Młynarstwo w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIII - XV wieku (do 1454 roku)”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Roman Czaja, prof. dr hab. Marek Cetwiński, prof. dr hab. Krzysztof Józef Ożóg

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. UW, dr hab. Marian Dygo

Dyplom nr 691.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek1.pdf276.44 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat_pl1.pdf2.56 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat_en1.pdf2.49 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon sklad_komisji1.pdf300.87 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon img6251.pdf493.38 KB