Zbigniew Kaczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Kaczyński

z dnia 12 grudnia 2012 roku

Zbigniew Kaczyński

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Glikany i glikokoniugaty ściany komórkowej wybranych gatunków bakterii”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Sławomir Jarosz, dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Dyplom nr 694.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.