Sylwia Anna Jaśkiewicz-Kamińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Anna Jaśkiewicz-Kamińska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 stycznia 2013 roku

Sylwia Anna Jaśkiewicz-Kamińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawo do  bezpiecznej infrastruktury krytycznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. UMK, dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Dyplom nr 3595.


Gdańsk, 11 stycznia 2013 r.