Arkadiusz Januszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Januszewski

z dnia 20 grudnia 2012 roku

Arkadiusz Januszewski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Dyplom nr 695.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.