Zbigniew Marek Kaźmierczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Marek Kaźmierczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Zbigniew Marek Kaźmierczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Słowiańska psychomachia Mickiewicza”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura XIX i XX w.

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Mikołaj Mariusz Sokołowski, prof. dr hab. Marek Władysław Piechota, prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski, prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Dyplom nr 702.


Gdańsk, 16 kwietnia 2013 r.