Maria Ewa Sibińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Ewa Sibińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Maria Ewa Sibińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Skandynawski wiek świateł. Doświadczenia teatralne Ludviga Holberga”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo skandynawskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska, prof. UW, dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. AT, dr hab. Lech Andrzej Sokół, prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski

Dyplom nr 705.


Gdańsk, 07 maja 2013 r.