Elżbieta Jankowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Jankowska

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Elżbieta Jankowska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Badanie peptydów i  białek związanych z  występowaniem chorób neurodegeneracyjnych oraz  poszukiwanie możliwości zapobiegania rozwojowi tych chorób”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz, prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar

Dyplom nr 712.


Gdańsk, 24 lipca 2013 r.