Anna Walczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Walczak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 września 2013 roku

Anna Walczak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Spotkanie z wychowankiem. Ku tożsaamości ipse pedagoga”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika ogólna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, prof. UJ, dr hab. Krystna Ablewicz, prof. dr hab. Sabina Kruszyńska

Dyplom nr 715.


Gdańsk, 03 października 2013 r.