Lidia Janina Burzyńska-Wentland | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lidia Janina Burzyńska-Wentland

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 listopada 2013 roku

Lidia Janina Burzyńska-Wentland

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Szkolnictwo oraz działalność kulturalno-oświatowa w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej, religijnej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych w województwie gdańskim (pomorskim) w latach: 1989-2007”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: historia wychowania

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Wiesław Mirosław Jamrożek, prof. UŚ, dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. dr hab. Lech Mokrzecki, prof. dr hab. Eleonora Stefania Sapia-Drewniak

Dyplom nr 725.


Gdańsk, 06 grudnia 2013 r.