Hanna Bogna Margońska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Bogna Margońska

z dnia 15 listopada 2013 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Hanna Bogna Margońska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Taxonomic redefinition of the subtribe Malaxidinae (Orchidales, Malaxideae)”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Karol Latowski, prof. dr hab. Krzysztof Spalik, prof. dr hab. Adam Konstanty Zając

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Adam Boratyński

Dyplom nr 729.


Gdańsk, 16 grudnia 2013 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek655.45 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.49 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation4.96 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład komisji390.44 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram173.86 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała339.01 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon Uzasadnienie6.25 MB