Aneta Szymańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aneta Szymańska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 listopada 2013 roku

Aneta Szymańska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Modyfikacje peptydów i  białek jako narzędzia do  badania ich właściwości”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Jerzy Kamiński, dr hab. Daniel Krowarsch, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Dyplom nr 728.


Gdańsk, 09 grudnia 2013 r.