Aleksandra Agata Hać | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Agata Hać

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 2013 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Aleksandra Agata Hać

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola mTOR-S6K w procesie autofagii indukowanym w komorkach nowotworowych przez sulforafan”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. GUMed, dr hab. Michał Aleksander Żmijewski

Dyplom nr 3732.


Gdańsk, 23 grudnia 2013 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie80.16 KB