Szymon Głąb | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Szymon Głąb

z dnia 12 grudnia 2013 roku

Szymon Głąb

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Liniowalność, domknięta liniowalność i  algebraizowalność”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Piotr Bolesław Koszmider, prof. dr hab. Witold Michał Marciszewski, prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Grzegorz Plebanek

Dyplom nr 732.


Gdańsk, 30 grudnia 2013 r.