Joanna Całkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Całkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2014 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Joanna Całkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Statystyczne metody oznaczania niepewności w problemach klasteryzacji danych biologicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PAN, dr hab. Borys Jakub Wróbel

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Anna Barbara Gambin, prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski

Dyplom nr 3748.


Gdańsk, 03 marca 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie85.72 KB