fbpx Liliana Maria Mierzwińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Liliana Maria Mierzwińska

Liliana Maria Mierzwińska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 2014 roku

Liliana Maria Mierzwińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kierunki doskonalenia zarządzania kapitałem ludzkim z  uwzględnieniem wartości organizacyjnych w  małych przedsiębiorstwach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Elżbieta Gableta, prof. dr hab. Małgorzata Maria Czerska

Dyplom nr 3755.


Gdańsk, 05 marca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: