Wiesław Marek Laskowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wiesław Marek Laskowski

z dnia 20 lutego 2014 roku

Wiesław Marek Laskowski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Wykrywanie, analiza i charakteryzacja nieklasycznych własności stanów kwantowych. Teoria dla eksperymentu”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Łuczka, prof. UAM, dr hab. Adam Miranowicz, prof. dr hab. Paweł Juliusz Horodecki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marek Marcin Kuś

Dyplom nr 734.


Gdańsk, 05 marca 2014 r.