Monika Wiśniewska-Kin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Wiśniewska-Kin

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 lutego 2014 roku

Monika Wiśniewska-Kin

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: wczesna edukacja

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Teresa Dudzikowa, prof. dr hab. Ewa Maria Filipiak, prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Dyplom nr 739.


Gdańsk, 14 marca 2014 r.