fbpx Ponowna Informacja dla Pracowników dotycząca obowiązku prowadzenia przez wyznaczone JO/UG Rejestru zamówień publicznych... | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ponowna Informacja dla Pracowników dotycząca obowiązku prowadzenia przez wyznaczone JO/UG Rejestru zamówień publicznych...

Ponowna Informacja dla Pracowników dotycząca obowiązku prowadzenia przez wyznaczone JO/UG Rejestru zamówień publicznych...

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Informacja dla Pracowników dotycząca obowiązku prowadzenia przez wyznaczone JO/UG Rejestru zamówień publicznych udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu na podstawie art. 98 ust. 4 tej ustawy, w tym zamówień udzielonych na podstawie art., 4 pkt 8”.

 

Dział Zamówień Publicznych przypomina o bezwzględnym obowiązku prowadzenia przez wyznaczone Jednostki Organizacyjne UG Rejestru zamówień publicznych udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu na podstawie art. 98 ust. 4 tej ustawy, w tym zamówień udzielonych na podstawie art., 4 pkt 8”.

 

Obowiązek ten wynika z Zarządzenia nr 117/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku, o którym informował Dział Zamówień Publicznych komunikatem z dnia 31 grudnia 2013 roku:

http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_prac/?id_kom=12666

 

Przypominamy, że każdy dokument księgowy (faktura, rachunek, nota zewnętrzna – wystawione na Uniwersytet Gdański), gdzie wydatek poniesiony został w oparciu o art. 4 ustawy Pzp, winien zostać zarejestrowany w ww. Rejestrze przez osoby upoważnione do jego prowadzenia, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku.

UWAGA.

Każdy dokument księgowy, podlegający rejestracji w Rejestrze należy opracować zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG oraz wpisać CAŁY numer z Rejestru, pod którym dany dokument został zarejestrowany ( numer ten znajduje się w podsumowaniu wpisu, po wejściu w piktogram na końcu wiersza listy wpisów ) np:

RZP-1/WB/125/2014

Numer ten nadawany jest automatycznie przez system informatyczny.

Ponadto przekazując dokument księgowy do DZP, należy dołączyć otrzymaną opinię DZP (jeśli była wydana), wskazującą na zastosowanie art. 4 przy realizacji wydatku.

W przypadku braku opinii DZP z powodu trwającego badania naukowego, należy umieścić stosowne oświadczenie o zaistnieniu stanu pilnej, niezwłocznej konieczności realizacji zamówienia uniemożliwiającego zwrócenie się do DZP, zaplanowanie i przewidzenie wydatku, powołując się na tytuł badania lub projekt badawczy.

Informujemy, że brak opinii DZP przed realizacją wydatku jest niewykonaniem obowiązku wskazanego w zarządzeniu JM Rektora UG nr 117/R/13. Opinii nie wydaje się po zrealizowaniu wydatku.

 

Rejestrację osób upoważnionych do prowadzenia Rejestru uzyskać można po przesłaniu drogą elektroniczną na adres: rekjj@ug.edu.pl , prośby o utworzenie konta dla wskazanej osoby (bezwzględnie podać Nr PRACOWNICZY oraz Nazwę i numer JO/UG na rzecz której Rejestr ma być prowadzony).

Rejestr dla Uniwersytetu Gdańskiego prowadzony jest wyłącznie w wersji elektronicznej pod adresem: https://pi.ug.edu.pl

Logowanie do Rejestru: analogicznie jak do panelu pracowniczego UG.

Zaleca się uruchomienie rejestru za pośrednictwem przeglądarki internetowej: Mozilla

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

p. Jacek Jętczak: 58 523 2359, zasady prowadzenia, charakter i rodzaje wpisów, dokumenty księgowe

p. Łukasz Czyżewski: 58 523 2343, kwestie informatyczne, problem z działaniem, dodatkowe funkcjonalności