fbpx Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY

Instytut Psychologii

Prezes:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.nks.ug.edu.pl/

E-mail Koła: seksuologia@gmail.com

Działalność: 

Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY istnieje od 31 października 2007r. przy Wydziale Nauk Społecznych.

Priorytetowym celem koła jest szerzenie wiedzy zgodnej ze współczesnymi standardami wiedzy seksuologicznej. Wymiar naukowy koła obejmuje szeroko pojętą seksualność człowieka, dlatego każdy student zainteresowany problematyka seksualności odnajdzie, w ramach koła, swoją przestrzeń naukową.

Nasze projekty podporządkowane są normom Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w szczególności Deklaracji Praw Seksualnych (WHO, 2002). Wierzymy, że otwartością, specjalistyczną wiedzą oraz ciekawą formą jej podania możemy mieć swój wkład w przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i orientacje seksualną, błędom wynikającym z braku edukacji seksualnej oraz w propagowanie zdrowia seksualnego.

Opiekunką naszego koła jest dr Katarzyna Bojarska – w 2002 roku ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie adiunktka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowczyni, trenerka, edukatorka seksualna i badaczka społeczna. W zakresie seksuologii kształciła się m.in. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Zakładzie Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Uznana w kraju ekspertka w dziedzinie nieheteroseksualnych tożsamości, orientacji seksualnych, tożsamości płciowych i studiów queer. Interesuje się problematyką praw człowieka, w szczególności w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych.