Studia Podyplomowe Tłumaczenia ustne | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Tłumaczenia ustne

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

Studia niestacjonarne, 22 - 24 zjazdy; 7-8 zjazdów w semestrze; zajęcia od godziny 9:00.