Studia Podyplomowe Translatoryka – przekład medyczny | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Translatoryka – przekład medyczny

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe niestacjonarne; zjazdy sobotnio-niedzielne. 150 godzin zajęć podzielonych na 10 zjazdów.