Jerzy Bolałek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Bolałek

Jerzy Bolałek

uzyskał w dniu 05 marca 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi