Przemysław Jan Busse | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Jan Busse

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Przemysław Jan Busse

uzyskał w dniu 22 czerwca 1995 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 22 czerwca 1995 r.