Lucyna Falkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucyna Falkowska

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

Lucyna Falkowska

uzyskała w dniu 08 czerwca 2006 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi