Zdzisław Kordel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zdzisław Kordel

Zdzisław Kordel

uzyskał w dniu 05 marca 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych