Krystyna Maksimowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Maksimowicz

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych

Krystyna Maksimowicz

uzyskała w dniu 23 lutego 2011 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 28 lutego 2011 r.