Małgorzata Maria Latała | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Maria Latała

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Małgorzata Maria Latała

uzyskała w dniu 22 listopada 1999 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 22 listopada 1999 r.