Barbara Lipińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Lipińska

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Barbara Lipińska

uzyskała w dniu 19 maja 1999 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 19 maja 1999 r.