fbpx Antoni Jerzy Rokicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Antoni Jerzy Rokicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Antoni Jerzy Rokicki

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Antoni Jerzy Rokicki

uzyskał w dniu 29 marca 1996 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 29 marca 1996 r.