Eugeniusz Koko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Eugeniusz Koko

Na wniosek Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Eugeniusz Koko

uzyskał w dniu 22 października 2007 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych