fbpx Edward Florian Skorkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edward Florian Skorkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edward Florian Skorkowski

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Edward Florian Skorkowski

uzyskał w dniu 28 listopada 1994 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 28 listopada 1994 r.