Lech Jan Stempniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Jan Stempniewicz

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Lech Jan Stempniewicz

uzyskał w dniu 01 stycznia 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 01 stycznia 2001 r.