Ryszard Szadziewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Szadziewski

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Ryszard Szadziewski

uzyskał w dniu 16 grudnia 1996 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 16 grudnia 1996 r.