Józef Szmeja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Szmeja

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Józef Szmeja

uzyskał w dniu 22 listopada 1999 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 22 listopada 1999 r.