Grzegorz Władysław Węgrzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Władysław Węgrzyn

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Grzegorz Władysław Węgrzyn

uzyskał w dniu 18 czerwca 1998 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 18 czerwca 1998 r.