Maciej Wołowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Wołowicz

Maciej Wołowicz

uzyskał w dniu 31 lipca 2000 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi