Jerzy Błażejowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Błażejowski

Jerzy Błażejowski

uzyskał w dniu 12 maja 1992 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych