Lech Chmurzyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Chmurzyński

Lech Chmurzyński

uzyskał w dniu 24 stycznia 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych